Beethova nan lakou

« Beethova nan lakou »

A l’occasion de l’ anniversaire de Beethova Obas fêté  avec nous au CAP , Jean-Jerry Anty , Stanley Pérono , Max Renaud Lubin et  Gétho Boursiquot lui ont présenté  un sketch imaginé et écrit à partir de ses chansons.

Préambule

Ce sketch, quoiqu’écrit, réserve une place de choix à l’improvisation pourvu qu’on ne nuise pas à l’atmosphère plaisante qu’elle vise à créer, pour récréer le public.

La scène se passe dans une cour, un « espace à  palabres ». On y trouvera deux ou trois enfants occupés à jouer aux billes, tandis que dans un coin peu en vue de la scène, campe une chorale.

Scène 1

Scène sans grand dialogue, de très courte durée et qui privilégiera des répliques du genre:
– Ah! M’ santi pik mwen kap vini, kisa n’ap jwe?
– N’ap jwe tonyen.
– An n’ jwe zikòs pito, non.
– Se zikòs la ki tonyen an wi, egare, pitit papa’w!
– Ou te konn papa’m?
Sur ce, une petite querelle s’amorce entre eux.

Scène 2

Entrée de Thòv et de son Asosye, lequel porte des lunettes noires. Les deux personnages revêtent des habits de compagne.
THOV- Les enfants, tekilizi tekilizi…
ASOSYE- Tout la sent jounen se yon « jwèt mab bouchon kola »… Kounye a, se karate? Gade non: Tout moun, stop, taisez-vous, rentrez dans vos roulis. Et ceci,
rapido-presto.
Les enfants se déplacent donc, quittant le premier plan de la scène pour aller se mettre en arrière, alors que Thòv et son Asosye s’assoient pour jouer au domino.

THOV : Lè timoun jwe mab, granmoun, se domino l’ jwe.
ASOSYE :Mè wi, n’ap kraze yon domino, konsa konsa, nan domino-domino, pwoblèm a sispann domine n’.
THOV : Strès az ak grangou a sispann maltrete n’.
ASOSYE : Pabliye ke w dwe m’ twa vyèy, fòk ou veye tou pou vyèy pa domine w’ wi. pask lè ou tande bagay yo rele w’ vyèy la pran « domine w’ lannwit kou lajounnen » li
pa mande rete non.
THOV : Ê Pa okipe w’ Asosye, twa vyèy se ti chif.
Il se met alors à chantonner une chanson traditionelle vaudou « Vyèy mirak, Sen Blataza Sodo (bis), Vyèy mirak, Sen Blataza ki soti lavil Sodo k’al pwomenen ». Ranmase!
(La chanson est reprise par le chœur)
ASOSYE :  M’ dakò avèw frè, rele lavyèy.
(Le jeu de dominos se poursuit avec l’improvisation des acteurs pendant que Asosye entonne cette chanson de Beethovas figurée sur l’album « Planèt la »: « Van an leve.
Ka rele, ka rele, ka rele le repondè. Van an leve, manman,Ê Ka rele, ka rele, ka rele le repondè. » )

Scène 3

Entrée du Troubadour, comme un fou , qui interrompt le fredonnement de « Van an leve ».
LE TROUBADOUR (Parlant haut et tout seul, sur la scène errant)- Est ce qu’on m’entendra jusqu’au bout du monde? Est ce qu’on m’entendra jusqu’au bout du temps? Je
n’ai plus kowosòl non, dans mon kwi, wi.
ASOSYE- Hé Héy! Gade yon peyi. Tout sak pa fou gen foli fou,
THOV- E tonnè kraze m’ sa a pa fouti fèk fou.
ASOSYE- se do kèk fou denesans, Un loco de nacimiento.
THOV- Ah Asosye! Di m’ sa w’ vle: Ou pa t’ fouti pa fè de jou nan panyòl
ASOSYE- Oh s’, como no! Requeton! Requeton!
THOV (Au troubadour)- Mouche folifou, kibò w’ prale menm?
LE TROUBADOUR (En chantant)- M’ konn kibò m’ prale, anlè m’ap gade, atè a m’ap leve, jou pa m’ nan rive, kè m’ poze!
ASOSYE- Ki nonÊ manman w’?
LE TROUBADOUR- Kè m’ poze!
ASOSYE- Ki non papa w’?
LE TROUBADOUR- Kè m’ poze!
ASOSYE- Puiske tout bagay yo di w’, kè w’ poze kou ma kafe, n’ap rele w’ Kèkè. Men Kèkè, gwo jodi dimanch sa, Kèkè, ou gen malè, Kèkè rantre nan lakou moun konsa, Kèkè.
LE TROUBADOUR- Anhan! Sa a se yon lakou?
ASOSYE- Ou wè derspektan, ou tande saltenbank, maldito muchacho desgraciado, misye nèrve m’. Nèg la rantre nan lakou w’ san respè, l’ ap’ manke w’ dega: Se yon dezonè!
THOV- Bon, se voye yo voye w’, si se ta sa, di w’ pa jwenn.
ASOSYE- Ou mèt di ke menm lakou a ou pa jwenn, di nèg yo genlè pati ak tout lakou a.
LE TROUBADOUR- Anhan! Sa a se yon lakou? Nan konbyen lakou w’ pase pou w’ wè yon ekip epav chita devan w’ konsa? Nou pa wè la a plis gen sant yon sèn teyat. mesye,
chèche moun ki fou a tande.
(Sur ces entrefaits, le troubadour va seul s’asseoir sur le devant de la scène… Entretemps, le jeu de dominos recommence et se poursuit jusqu’à ce que survienne une tricherie de Thòv qui  interrompra tout…)
ASOSYE- Oh mezanmi! Gwo midi sa a, pou gen moun k’ap vòlè… Alòs m’ pran sèt bout domino, m’ jwenn sèt doub. Merci bien, monsieur pour le petit « koken ».
THOV- Ah monchè, se pa mwen, se aza.
ASOSYE- Se aza! Ebyen nenpòt lè ou ta kontre ak aza, di misye pou mwne yon gwo mèsi pou koken an. O wi mwen bay legen, jwèt la pa t’ pou anyen, ou mèt rele m’
kreten. Pandansetan, m’al kot ûèkè papa, se atis peyi a.

Scène 4

Asosye va s’assoir près du Troubadour, et se met à chanter (Ce chant figure sur l’album « si »)
ASOSYE- Yon malere, yon twoubadou k’ap pwomennen simen lanmou.Ê
Ak yon bandjo, yon pè tanbou, yon zanmi l’ ap soufle banbou.
Avan li jou li sou pòtay, yon mouchwa ble yon chapo pay.
Li lave je l ak lawouze, se li k’ fòse soley leve.Ê
Yon gous tabak, yon gout kafe…Akò chante li deraye.
Pèsonn pa konn kote l’ rete, li tankou yon lamˆn ki tonbe.
Kou w’ tande solèy pral kouche, se nan yon zetwalm li al kache.
Li file, l’ volatize, l’al konpoze yon pi bèl chante…
Bololow Twatibololow…

Scène 5

Asosye se lève et s’adresse à Thòv.
ASOSYE  : Doub! Bagay ki vrèman serye a, m pa di w’ li.
(Il entonne: »Doub, Doub, Doub, Dou, Dou, Dou, Dou, Dou, Doub, Doub » La chanson « Pas prese », sur l’album du mme nom.)
THOV : Sa l’ ye la a? Ban mwen non!
ASOSYE :Pa prese, m’ap ba w’ doub la talè. Imajine ak kiyès m’ sot kontre la.
THOV : Mariklè?
ASOSYE– Ou bwè pwa.
THOV– Dyesibon?
ASOSYE :W’al bwa chat.
THOV : Eben, Kozo?
ASOSYE :Ou preske jwenn li
THOV :Tizo?
ASOSYE :Ou sou wout la toujou. Men anpasan Fò m di w’ sa, Tizo pa vle moun site non l’ tande.
THOV :  An! M’wè kiyès! Gwozo!
ASOSYE : An! Paske m’ te di w’ ou prèske jwenn li an, ou di Gwozo. Enben monchè, ou pran yon Gwozo: Byen pre pa lakay, Ou fèk fè yon erè la… Eske ou bwè pwa a?
THOV : Wi, m bwè mwatue, m kite rès la pou soupe.
ASOSYE : Ban m’ ba ou son an m’ fini, papa. M’ sot kontre ak Rejina
THOV :Ki Rejina? Se pa tinfanm tèt kwòt la?

* ASOSYE- Se pa li, bòs. Rejina, madan Lwijanboje.

THOV- Madan Libengwoje?

ASOSYE- M’ pa di Libengwoje, non. On lòt moman w’ al mete m’ nan zen. Mwen di: Lwijanboje
THOV- Antouka, ke se Liben , ke se Lwija, se menm ras la.
ASOSYE- Antouka, jan m’ di w’ la, frè, Rejina pa alamòd ankò. Paske sa m’ sot tande la a, si se vre, Rejina anraje.Ê Mouche a rete l’ kenbe Rejina nan kay la…
THOV- Li kenbe l’ nan vòlò, nan fè adiltè, nan bouzen, nan bouyi zen, nan kisa l’ kenbe l’ la menm?
ASOSYE- Enben kite m’ fin pale. Mouche a kenbe Rejina nan kay la, li toupizi l’ ak kalòt, sapata l’ ak souflèt, Rejina menm ret la kou yon vye zonbi, yon vye kòkòb,
yon vye krebete, li pa janm pale.
THOV- Bon, se kòm si la a, si se te ou, ou t’ap pale?
ASOSYE- Ah monchè pa fèm bagay konsa, ou konnen m’ fen et byen menm si m’ pa ta pale, kanta sa yo rele w’ rele a, m’ ta p rele vre. « Anmwey! » t’ap fè kenken… Men
omwen Rejina ta rele
THOV- Pa gen enstans nan zòn nan?
ASOSYE- Pa genyen! Si se pou enstans, se sak pa manke gen komisè, tribinal, gen lapolis.
THOV- Nan ka sa a, mouche sa a se yon nèg ki pa pè mouri.
ASOSYE-Ê Mon chè, mouche a di o wi se fè l’ ye, se fè k’ koupe fè. Tout bagay fòk se li. Tikrik Tikrak, prèt pou bay moun kou, bò kou.
THOV-Ê Ah si se pousa ou pa bezwen pè, li gen pou l’ jwenn bouchon l’. Fòk misye sispann pran daso, li pa nan dlo sodo. Ki bagay sa a? Si m’ byen konprann, kou
mouche sa fache nan kay la tout moun pran nan cho.
ASOSYE- Eg-Zak-Ta-Menn-Te! (En chantant) Kou mouche sa a fache nan kay la tout moun antrave. Ala yon mouche o…
CHÎUR- Anraje!
ASOSYE-
THOV- Ala yon mouche o…
CHÎUR- Debòde!

ASOSYE- Bon! Lòt bagay la m’ poko ba ou l’! THOV- Ah? Gen toujou? ASOSYE- Si se pou genyen, genyen twòp menm, E ou fèk kare jwenn. THOV- An han? Jan w di m’ nan! ASOSYE- Ou te konn Frewo? THOV- Ah monchè poze bon kesyon non (d’une voix nasillarde) Ou konnen byen ke m’ konn Frewo… Frewo pitit… ASOSYE- An han! Egzakteman! Ou konn Frewo pati? THOV-Ah! Se sa k’ fè li pa t’ ka di moun bonswa ankò a, li t’a pral pati! ASOSYE- Monchè lè mwen di w’ Fredo pati a, se di mwen vle di w’ ke li lage cha wi. THOV- Enben se nòmal, Frewo pa fou, l’ pa anraje li pa ta ka pati ak yon cha nan men l’. ASOSYE- Monchè ou pa la menm, ou desanlye…ou poko janm wè sa m’ vle di w’ la? THOV- Pa di m’ ke Frewo ta kite vye vag lanmò pati avè l’. Alòs nan tan di sa a, pou yon nèg ta jwenn mwayen l’ al mouri. M pa kwè Frewo ta kite malè sèk sa a rive l’. ASOSYE- Se sa menm ki fèt wi frè m’. THOV- An bon, Frewo mouri! Ey! Ebyen kounya se tout tip de moun ki mouri. ASOSYE- Se pa mwen yo jwenn! THOV- Men kisa Frewo te soufri menm? Sik, Sèl, Tansyon? Pyiske se sa m’ wè ki alamòd kounye a. ASOSYE- Ah! Maladi Frewo a pa t’ popilè konsa non. Se Malkadi misye te fè. THOV- Malkadi? Gad ki maladi yon nonm al chwazi fè. Jan w’ tande a… Frewo fè yon kriz malkadi, li tonbe l mouri. Ala Remò (En chantant) CHÎUR- Ala remò o wayo…. THOV- Bon! Asosye, aprè tout doub ou yo, m’ pral ba w’ kenbe youn ki pi lou kou yon pwa 50. Ou konn dosye Elayiz la?Ê ASOSYE- Sa a tou nef li tou li tou nèf, li tou nef li tou li tou nèf. Sa a tou nèf (En chantant). Se pa Elayiz Pye blanch? THOV- Se pa li papa. ASOSYE- An han! Eskize mwen! Ki Elayiz menm? THOV- Sa k konn ap vire ak dirèk la. ASOSYE- Oh! ki dirèk? THOV- Direktè General Chanbrèl Periklès Romilis. Ou wè kiyès kounye a? ASOSYE- M kommanse wè kiyès wi. THOV- Enben Elayiz pran bèt la! ASOSYE- Kisa? Pa banm tout, banm moso ladan l’… Ki bèt sa a menm? Cheval nwa a ?Ê THOV- Si se te yon cheval, ou te sove. Yo ta mennen l’ labatwa, ou ta manje vyann… monchè koute sa a… Elayiz pran nan si.. ASOSYE- Simityè, siwokann, sikisal? Nan « si » kisa? THOV- Non… Si….Da! ASOSYE- Kisa? Elayiz pran nan sida? Ankò? O! jan manman l bon moun! Yo pra l fè kanaval sou do l’. LE TROUBADOUR- (Chantant tristement): M’ pa ka ri, l’è m’ ri se pou m’ maske kriye. M pa ka ri, twòp chay sou do m’, twòp kou nan po m’… M’ pa ka ri, lè w’ wè dan m’, ou pa wè anndan m’… ASOSYE- Monchè, Elayiz pran nan sida, bab kamarad ou pran dife, ensandye, ponpye pa menm gen dlo menm, met pa w’ ala tranp. Maladi sa a twò fewòs. Maladi a janbe granri, moun ap tonbe kou grenn lapli. Di m’ kiyès ki ka mare li, reflechi o tanpri, tanpri, tanpri (Chant figurant sur l’album « Planèt la ») Yon tan nou kadav, 2 tan- 3 mouvman, kadav. Le ChÏur chante « Si », le chant retrouvé sur l’album du meme nom. « Si jodi m’ pran bato Pou m’ neye kou krapo Nan mitan vag lanmè Pou m’ kabra lamizè… » -Scene 6- (Entrée de Manno- Joie des enfants qui l’encerclent et entonnent : »Men manno tololo ») ASOSYE- Gade yon nègre mwen te perdu de vie. Ou te mouri? THOV- Ki bon van ki voye w’? MANNO- Van douvan. ASOSYE- Enben fè yon ti chita non frè m’. THOV- Nan jwèt konsa, Manno m’ te byen bezwen w’ wi. Manno, vin nou fè yon ti pale (Deux choristes vont alors chanter « Nèg Kongo » qui figure sur l’album « Planèt la » en duo, tandis que Manno et Thòv vont mimer le texte) « Manno vinni n’ fè yon ti pale, sa pa ka kontinye. Bondye fè m’ gen yon frè pou’m koze konsa m’a respire… Thòv kite m’ kase moso ba w’ paske koze sa a pa pa w »… O l’a rive jou sa a po n’ al chante kou neg kongo… » Le troubadour court ensuite sur la scène en jouant au « Konè »(Instrument à vent traditionnel)

Scene 7

– (Entrée du candidat) LE CANDIDAT (avec emphase et éloquence s’addressant au gens de la cour)- Rasanble! Rasanble! Rasanble! Nou pral nan Elek…syon! Rasanble! Rasanble! Rasanble! Konbyen fwa m’ di « Rasanble!  »  LA FOULE- 3 fwa! LE CANDIDAT- N’ ap vote nimewo…? LA FOULE- 3! (Et le chœur chante « Rasanble »: « O Ayisyen rasanble pa di n’ pa mele, O pèp vanyan dAyiti nou tout konsène. Kou sa pa bon, kou sa pa byen mache, se nou tout k’ap kriye… Gen desanzan peyi m’ malad kouche, se yon sèl chan l’ap chante… ») Le Candidat fait son discours: « Mes chers Concitoyens et Concitoyennes, mes chers amis et ennemis, mon bon peuple, mes chers électeurs et électrices, électriciens, électriciennes, Je vous ai réunis pour me présenter a vous et pour vous faire connaitre mon programme de télévision. Oh pardon! Je voulais dire: mon programme politique » ASOSYE- Mezanmi wo! Il parle français comme un rat! Comme un Mazora! LE CANDIDAT- Votez moi et vous connaîtrez mon programme dans son intégralité. Mais comme je veux être un peu différent des autres candidats, je vais vous dicter auparavant les grandes lignes. Prenez note! Si vous savez écrire, sinon… Mme si vous ne comprenez rien, ce n’est pas gave: Mon programme n’est pas fait pour être compris. C’est plutôt fait pour être lu. C’est dommage que vous ne sachiez pas lire. Mon programme se base sur un sentiment profondément humain l’amour! L’amour pour l’argent, l’amour pour la bamboche ˆ gogo, l’amour de son prochain de l’autre sexe, l’amour de la paix (dans le ventre surtout), l’amour, l’amour, l’amour! Votez moi ˆ 500%! LA FOULE- A vie! A vie! A vie! LE CANDIDAT- Je vais donner du travail pour tous, un logement pour tous, un développement pour tous. Et surtout du soleil pour tous, de la mer pour tous, du bon vent pour tous… Tout ce que vous voulez, vous l’aurez: du riz pour les affamés, de la drogue pour les dealers, du clairin pour les tafiateurs, du carnaval chaque jour pour les bambocheurs, du blackout chaque soir pour la corruption, des voleurs pour les policiers, des bras pour les manchots, des yeux pour les aveugles… Votez Olibrius Machiavel, c’est voter pour des lendemains. Il faut que le pays marche! A reculons! Merci! Je suis prêt pour les questions, chers: imbéciles. THOV- Mouche le Kandida, se vre m’pa yon save, m’pa t al lekòl m’pa konn pale franse, men m pa vle pitit mwen pase sa m’ andire, lekòl nan bouk la se sa m’ mande. Se pa lekòl bòlèt non, bon bagay. Donk, kisa w’ konte fè pou ledikasyon an menm?

 LE CANDIDAT- Excellente question, très pertinente! Il n’y en a pas d’autres? MANNO- Poko gen lòt, sanzave, fè m’ pa wè w la a. Chassant le Candidat de la scène, il ajoute: Ase babye di w’ pral chanje, wap tann pouvwa pou fè lalwa, ou pa wè peyi m’ nan demanbre. Nou refize pran men n’ foure l’ nan pa l’, poutan nou di : »owi se pou li n’ ap tavay », Nou refize pran men n’ foure l’ nan pat o, poutan men gwo blok bè n’ se pen n’ap tann O… Franchman sendenden sa yo nèrve m’ (courte pause le temps de respirer un peu)Ê M’anvi rele: Bòzzz! Bòz! Bòz: M’a rele dwòg~ LE TROUBADOUR- Manno, m’di w sa deja, si ou vle viv lontan pa pale zafè moun! MANNO- M’a rele bòz! LE TROUBADOUR- Y’a manje w wi!Ê MANNO- M’a rele dwòg! Dwòg! LE TROUBADOUR- Y’a devore w; wi. Tigason, tigason, y’a manje w wi! LE CHOEUR- « Se pa pwoblèm lajan peyi m genyen (3 fois) Se yon pwoblèm konsyans k’ap touye l’. O bondye di yon mo. Ala kote w tande pawòl o » (Bis)

Scène 8

– THOV- Les enfants, dehors! Mesye, sa n’ wè si nou ta pale yon ti franse (Les personnages ici se partagent les répliques ˆ leur guise) -Oh volontires, avec plaisir, mon cher ami. Men kisa w ta vle di an franse la menm? Ê -N’importe quoi! Comme par exemple réciter quelques vers! Ou sont donc passés mes verres? -Mes ou est donc Ornicar? -Et je dirais même plus: Ornicar est donc ou? -La terre est bleue comme une boule et sent bon comme un bobori. -Et pas n’importe quel bobori, un bobori bien roulé… Autrement dit un bobomassouri -Mais Keskeseksa? -Mais non mon cher il fallait dire Qu’est-ce-que-c’est-que-a? -Mais mon cher qui vivra verra et qui mourra kakra.. -Mais non mon cher il fallait dire: Qui mourra Kaquera. -Et profitez de faire vos besoins ici, car la haut c’est le théatre de verdure, hein! – Oh lalalala… Il parle français comme un rat! Il n’est pas Mazora celui la… THOV- Avez vous déjà, disais je, connu des moment intenses de joie? Comme un gros bonheur que l’on s’est inventé pour ne plus pleurer et ne plus penser ˆ ces nuit glacées… ASOSYE- Sa k te di w domi nan frizè a? THOV- Oui ces nuits glacées ou nos coeurs prenaient froid dans la brume enchantée des heures trop avancées. Ê -Pa ban mwen! THOV- Mes chers, si m ta di nou jan m’ santim lè l chit bokote m, yon gita sou kote n, mizik ap jwe… Syèl la te gen dòmi nan je, vag lanmè san espwa te vin mouri sou pye n’. Tankou yon sous ki pete nan savann desole, je klè m domi m’ reve… -Tann sèlman, ne me dis pas que tu es d’amour! -En? Misye damou? (l’on partagera le texte entre les acteurs)- Vous qui êtes l’homme amoureux, soyez donc le plus sérieux. Faites vos déclarations avec de bonnes résolutions. Même si vous êtes jouisseur ne soyez donc plus trompeur. Vous qui êtes l’homme amoureux, soyez donc le plus sérieux… C’est pour toi chérie que m’ap mouri… Paradi ki rele delis la se ladann… -Fin-