Centre Alcibiade Pommayrac Jacmel Haïti

Le Centre Alcibiade Pommayrac est un établissement de droit haïtien, agréé par le ministère de l’Éducation Nationale. Il scolarise plus de 800 élèves et emploie 80 personnes qui se répartissent entre une section enfantine, une section primaire et une section secondaire. Tous les élèves se présentent aux examens officiels nationaux :  9ème année fondamentale,  baccalauréat  (Secondaire 3)

 

Sant Alsibyad Pomerak Jakmel Ayiti

Sant Alsibyad Pomerak se yon lekol ayisyen ki ap fonksyone ak yon lisans Edikasyon Nasyonal. Li gen plis pase 800 elèv  ak  80 moun kap travay pou : yon seksyon matènèl, yon seksyon fondamantal ak yon seksyon segondè. Tout elèv li yo pase egzamen leta yo : 9èm ane fondamantal, bakaloreya (Segondè 3) .

 

 

Recensement des anciens élèves du CAP